Nov 20, 2020
Kurt Begalka
McHenry County Historical Society